ANSIOMERKKISÄÄNTÖ


1 § Ansiomerkkien myöntämistä koskevat aloitteet perusteluineen tulee tehdä Tapiolan Venekerho r.y:n hallitukselle. Ansiomerkin myöntämisestä päättää hallitus.

2 § Ansiomerkin myöntämisperusteet ovat seuraavat:

Pronssinen ansiomerkki

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää kerhon nuorisojäsenelle, joka on esimerkillään edistänyt kerhon nuorisotoiminnan tavoitteita tai menestynyt kilpailussa ansiokkaasti.

Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, joka on tuloksellisesti toiminut yhdistyksen luottamustehtävissä vähintään viisi vuotta tai muulla tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista.

Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, joka on tuloksellisesti toiminut kerhon luottamustehtävissä vähintään kymmenen vuotta tai muulla tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Edellytyksenä on myös, että hopeisen ansiomerkin myöntämisestä on kulunut vähintään viisi vuotta.

3 § Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistykseen kuulumattomalle, yhdistyksen toimintaa erityisesti tukeneelle henkilölle.

4 § Hallitus voi päättää muista kuin edellä kohdissa 2 ja 3 mainituista ansiomerkkien myöntämisperusteista.

5 § Myönnettävistä ansiomerkeistä pidetään kirjaa.

6 § Ansiomerkit jakaa kommodori, varakommodori tai joku muu hallituksen jäsen. Soveltuvia jakotilaisuuksia ovat yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, vuosijuhlat, saajan merkkipäivä tms. Jakotilaisuudessa esitetään ansiomerkin myöntämisen perustelut.