1§ Kerhorakennus on vuokrattu erillisellä vuokrasopimuksella kahvilayrittäjälle huhtikuun alusta - lokakuun loppuun. Edellä mainittuna - aikana kahvilayrittäjä sopii kaikista kerhomajassa järjestettävistä tilaisuuksista ja vastaa niistä.

2§ Varsinaisen vuokra-ajan ulkopuolella, eli marraskuun alusta - maaliskuun loppuun kerhorakennuksen käytöstä on sovittava kerhomajan isännän kanssa kuitenkin niin, että mahdollisten tarjoilujen osalta ensisijainen toimittaja on vuokralaisena toimiva kahvila yrittäjä. Tilaisuuksien varauslistaa pidetään kahviossa.

3 § Marraskuun alusta- maaliskuun loppuun välisen ajan tilaisuuden osalta vastuuhenkilönä toimii järjestävän jaoston tai ryhmän puheenjohtaja. Vastuuhenkilön on huolehdittava, että kerhorakennus jää tilaisuuden jälkeen asianmukaiseen kuntoon.

4 § Kerhorakennuksen ulko-oven ja vartiotilan avain annetaan kerhon jäsenen haltuun 10 € panttia vastaan tämän liittyessä kerhon jäseneksi. Jäsenen erotessa kerhosta on hänen luovutettava avain takaisin kerholle ja hän saa maksamansa pantin takaisin. Avaimen hävitessä uudesta avaimesta veloitetaan kerhon hallituksen määräämä hinta.

5 § Kerhorakennuksen ulkopuolella sijaitsevia sähköpistorasioita ei saa käyttää ilman kerhorakennuksen isännän lupaa.

6 § Jokainen kerhon jäsen on velvollinen myötävaikuttamaan seuran omaisuuden ja kerhorakennuksen huolelliseen hoitoon ja havaitessaan väärinkäytön puututtava siihen sekä ilmoittamaan siitä kerhorakennuksen isännälle tai kerhon hallituksen jäsenelle.