PÖYTÄSTANDAARISÄÄNTÖ

1 § Viirin myöntämistä koskevat aloitteet perusteluineen tulee tehdä Tapiolan Venekerho r.y:n hallitukselle. Viirin myöntämisestä päättää hallitus.

2 § Viirin myöntämisperusteet ovat seuraavat:
monivuotinen ansiokas toiminta yhdistyksen hallituksessa tai muussa luottamustehtävässä.

pitkäaikainen aktiivinen toiminta yhdistyksen jäsenenä.
myötävaikuttaminen yhdistyksen toimintaa erityisesti edistävän hankkeen toteuttamisessa.

3 § Viiri voidaan myöntää yhdistykseen kuulumattomalle, yhdistyksen toimintaa erityisesti tukeneelle henkilölle.

4 § Viiri voidaan myöntää Tapiolan Venekerho r.y:tä tukevalle tai sitä lähellä olevalle järjestölle tai muulle yhteisölle.

5 § Hallitus voi päättää muista kuin edellä kohdissa 2, 3 ja 4 mainituista viirin myöntämisperusteista.

6 § Myönnettävät viirit varustetaan hopeisella tunnuslevyllä, numeroidaan ja niistä pidetään kirjaa.

7 § Viirit jakaa kommodori, varakommodori tai muu hallituksen jäsen. Soveltuvia jakotilaisuuksia ovat yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, vuosijuhlat, saajan merkkipäivä tms. Jakotilaisuudessa esitetään viirin myöntämisen perustelut.