Tapiolan Venekerhon sääntömääräinen syyskokous

torstaina 17.12.2020 kello 18.00

Paikka:  Innopoli 2 Tekniikantie 14 02150 Espoo  kokoustilat Edison 1&2   

Esityslista:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
    sekä liittymis-  jäsen- talvisäilytys - venepaikkahinnat
    seuraavalle kalenterivuodelle;

6. hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle;

8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
    seuraavalle kaudelle;

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

10.Päätetään kokous

TERVETULOA!