VARTIOINTISÄÄNNÖT

1 § Jokainen Tapiolan Venekerho ry:n 18 - 67 vuotias jäsen sekä iästä riippumatta venekerhon venepaikan haltija kunniakommodoria ja kunniajäseniä lukuun ottamatta on velvollinen suorittamaan vartiointia Otsolahden venesatamassa ja Hakalehdon vene- ja kalakerhon laiturin alueella.
Jäsen, joka ei terveydellisestä tai muusta pätevästä syystä kykene suorittamaan vartiointia voi anoa siitä kirjallisesti vapautusta kerhon hallitukselta.

2 § Vartiovuorot järjestetään siten, että vartiovuorot varataan kerhon nettisivujen kautta vuosittain erikseen päätettävän aikavälin aikana, jolloin jokainen kerholainen voi varata itselleen sopivan vartiointiajankohdan. Varaus edellyttää että jäsen on kirjautunut nettisivuillemme omalla käyttäjätunnuksellaan. Jäsenille joilla ei ole mahdollisuutta käyttää nettivarausta järjestetään erillinen tapahtuma jolloin kerhorakennuksessa voi tehdä varauksia. Jäsenille jotka eivät ole käyneet em. aikana varaamassa vuoroa annetaan vartiointiaika satunnaisessa järjestyksessä. Kerhon jäsenmäärästä riippuen joillekin jäsenille voi tulla kaksi vartiovuoroa kaudessa.

Omat vartiovuorot löytyvät heti varauksen jälkeen nettisivuilta. Vartiovuorolista on myös esillä kerhorakennuksen toimistotiloissa varausajan jälkeen. Muutokset varauksiin pitää tehdä vartiopäällikön kautta.

Kerhon jäsen, jota ei ole vapautettu vartioinnista ja jolle määrätty vartiointiaika ei sovi, on velvollinen hankkimaan itselleen sijaisen tai hän voi sopia vuoronvaihdosta toisen kerholaisen kanssa. Vuorojen vaihdoista on ilmoitettava vartiointipäällikölle.

Jäsenen laiminlyödessä vartiointivelvollisuutensa ilman laillista estettä on seurauksena hallituksen vuosittain vahvistama korkeintaan jäsenmaksun suuruinen sakko, joka peritään veneilykauden päätyttyä.

3 § Vartiointi suoritetaan klo 21.00 - 05.00 välisenä aikana. 

4 § Vartijoiden tulee suorittaa vartiokierroksia satama-alueilla vähintään kahden tunnin epäsäännöllisin välein. Mikäli sääolosuhteet tai muut seikat edellyttävät, on vartiointikierroksia lisättävä tarpeen mukaan. Vartiokierroksien ajat, tapahtumat ja suoritetut tehtävät on merkittävä vartiokirjaan.

Vartiointi päättyy klo 05.00.

Juhannuksesta heinäkuun loppuun vartioinnista huolehtii vartiointiliike ja silloin lipputangossa pidetään ainoastaan kerhon viiriä.

Vartiointikierrosten aikana on erityisesti kiinnitettävä huomiota veneiden asian-mukaiseen kiinnitykseen ja ettei satama-alueilla esiinny asiatonta toimintaa. Ilkivalta- ja häiriötapauksissa voidaan tarvittaessa paikalle hälyttää poliisi.

5 § Veneen tai satamalaitteen ollessa vaarassa vaurioitua, on pyrittävä estämään vahingon syntyminen, kuitenkin omaa turvallisuutta vaarantamatta. Tarvittaessa on asiasta yritettävä ilmoittaa veneen omistajalle tai hätätapauksessa sataman turvallisuuden ollessa uhattuna joko poliisille tai pelastuslaitokselle.

6 § Vartijan tulee satamassa aina toimia ja esiintyä hyvää tapaa noudattaen. Vartijan tulee vartiokierroksillaan pitää yllään vartijan turvaksi hankittua kerhon logolla varustettua kelluntatakkia tai turvaliiviä merkiksi vartijana toimimisesta.

7 § Vartijoiden työn helpottamiseksi jokaisen venekerhon jäsenen velvollisuutena on ilmoittautua vartijalle asioidessaan Otsolahden venesatamassa vartiointiaikana.

8 § Vartioinnin valvonnasta vastaa ensisijaisesti kerhon vartiopäällikkö, mutta myös kerhon hallituksen jäsenet voivat antaa tarvittaessa vartiointiin liittyviä ohjeita.

Säännöt on hyväksytty kerhon sääntömääräisessä syysvuosikokouksessa 10.11.1993.

Säännöt on päivitetty tammikuussa 2004 ja helmikuussa 2017, parivartiosta ja lipun laskusta ja nostosta on luovuttu.  Lipputangossa liehuu kerhon viiri koko kesän. Säännöt on päivitetty tammikuussa 2018 varausmenettelyn osalta.