Tapiolan venekerhon jäsenet suorittavat vartiointia Otsolahden venesatamassa ja Hakalehdon vene- ja kalakerhon laiturin alueella. Tässä ovat yleisohjeet, katso vielä vartiosäännöt omalta sivultaan.

VartiointiVartiovuorot järjestetään siten, että jokainen varaa itselleen sopivan vartiointiajankohdan kirjautumalla kerhon nettisivuille hallituksen vuosittain määräämään aikavälin aikana. On-line varaukset edellyttävät sisään kirjautumista omalla tunnuksella kerhon nettisivuille. Jäsenille jotka eivät ole käyneet em. aikana varaamassa itselleen vuoroa annetaan vartiointivuoro satunnaisessa järjestyksessä. Kerhon jäsenmäärästä riippuen joillekin jäsenille voi tulla kaksi vartiovuoroa.

Mikäli merkitty vartiointiaika ei sovi kerholaiselle, hän voi sopia vartiovuoron vaihdosta toisen kerholaisen kanssa tai hankkia sijaisen omasta ystäväpiiristään. Muutoksista tulee tiedottaa vartiointipäällikölle. Venekerho pyrkii myös etsimään halukkaita tuuraajia vartiointitehtäviin. Heidän yhteystietonsa laitetaan kerhon ilmoitustaululle kahvilaan ja niitä voi myös tiedustella vartiopäälliköltä.

Vuonna 2024 vartiointia on 15.5.-30.9. välisenä aikana paitsi 21.6.-31.7. jolloin vartiointiliike hoitaa vartioinnin.

Venekerhoon kuulumattomat henkilöt voivat pyytää vartiointipäällikköä tai hallituksen jäseniä merkkaamaan heille vuoroja.

Vartiointi suoritetaan klo. 21.00 - 05.00 välisenä aikana.

Vartijoina toimivat Tapiolan venekerhon jäsenet, Hakalehdon venekerhon jäsenet tai venekerhoon kuulumattomat kaupungin venepaikan haltijat.

Vartijoiden tehtävänä on kiertää satama-alueita epäsäännöllisin ajoin ja tarkistaa erityisesti, että veneet ovat asianmukaisesti kiinnitetyt ja ettei satama-alueilla esiinny asiatonta toimintaa. Vartiokierrosten ajat, tapahtumat ja suoritetut tehtävät merkitään vartiointikirjaan. Siihen voi myös kirjoittaa havaitut epäkohdat ja puutteet sekä parannusehdotukset vartiotoimintaan liittyen.

Vartijoiden työn helpottamiseksi jokaisen venekerhon jäsenen velvollisuutena on ilmoittautua vartijalle asioidessaan vartioaikana Otsolahden venesatamassa. Myös kerhoon kuulumattomien venepaikan haltijoiden on hyvä kertoa käyntinsä syy tavatessaan vartijan kierroksellaan.

Vartiointiin liittyvistä asioista voi kysellä kerhon vartiopäälliköltä, joka vastaa ensisijaisesti vartioinnin valvonnasta, mutta myös hallituksen jäsenet ovat valmiit antamaan lisätietoja.