Veneiden kevätkunnostus

Otsolahden satama on valittu ympäristöystävälliseksi Roope-satamaksi ja olemme sitoutuneet vaalimaan ympäristöä.  Kerhon lisäksi sataman siisteyttä valvoo kaupunki ja sadat ohikulkijat.

On yhteinen etumme pitää paikat siistinä.

Veneiden kevätkunnostuksessa on huolehdittava siitä ettei ympäristöön jää jätteitä tai muita jälkiä kunnostustöistä.  Veneen pohjan hionnan ja maalaamisen ajaksi on maa veneen alla suojattava pressulla tms. ja hiomajäte yms. toimitettava asianmukaisesti jäteastioihin.

Muistetaan myös kerätä kaikki -ainakin omat- tupakantumpit, ruuvit, naulat, nippusiteet ja puupalikat pois kentältä heti samalla käyntikerralla kun niitä syntyy. Siivoustalkoot pidetään heti talvisäilytyskauden päätyttyä (päättyy 10.6.).
Liian paljon on aina jäänyt siivottavaa talvisäilytysalueelle, ei ole tarkoitus että talkooväki kerää sadan veneen
venepukit, roskat jne. Lisäksi kentälle jätetty omaisuus katsotaan hylätyksi eli päätyy kerhosaaren saunan polttopuiksi tai voidaan hävittää muilla tavoin.

 Koulutus