Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavaan vuoden kesäkuun loppuun. Katsastettu vene merkitään kotiseuran venerekisteriin. Ainoastaan katsastetuilla veneillä on oikeus seuran venepaikkaan sekä oikeus käyttää seuransa lippua! Katsastukset tehdään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusjärjestelmän mukaisesti.

Kerhon katsastajat ovat myös valmiina vastaamaan katsastusta koskeviin kysymyksiin.

Kerholla on tällä hetkellä kuusi koulutettua katsastajaa, joilla on voimassa oleva katsastuslupa. Koulutamme uusia katsastajia Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastuskursseilla tarpeen vaatiessa, asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä katsastuspäällikköön.

Veneen katsastus jaetaan runkokatsastukseen ja vuosikatsastukseen

  • Runkokatsastus tehdään uudelle veneelle ja tämän jälkeen joka viides vuosi eli silloin kun venetodistuksen katsastusmerkintäsarake on täynnä sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Runkokatsastuksessa tarkastetaan veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit sekä moottori. Veneen tulee tällöin olla maissa. Rungon katsastusta suoritettaessa veneessä ei tarvitse olla merenkulku- ja muita varusteita.
  • Vuosikatsastus suoritetaan joka vuosi kun vene on täysin varusteltu ja vesillä. Siinä tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. Varmistathan, että veneestäsi löytyy kaikki vaadittavat varusteet katsastushetkellä!

Katsastukset suoritetaan Otsolahdessa pääasiassa torstaisin klo 18 alkaen (28.4.2022 poikkeuksellisesti vasta klo 19). Viikoilla 21 ja 25 katsastukset ovat poikkeuksellisesti tiistaina. Varsinaisina katsastusaikoina suoritetut katsastukset ovat maksuttomia. Katsastuksesta muualla kuin Otsolahdessa peritään matkakulukorvaus.

Katsastuksiin ilmoittaudutaan nettisvuilla olevan kalenterin kautta. Ilmoittautuminen on auki katsastuspäivänä klo 16 saakka. Jälkikäteen voi tarpeen vaatiessa ilmoittautua kerhon toimistossa olevalle listalle katsastuspäivänä klo 18. Katsastukset pyritään tekemään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Katsastus on pakollinen TaVK venepaikalla oleville veneille. Viimeinen katsastuspäivä on ti 21.6.2022.  Sen jälkeen katsastuksesta peritään hallituksen päättämä maksu (100€ vuonna 2022). Tällaisesta katsastuksesta on etukäteen sovittava jonkun katsastajan kanssa. 30.9.2022 jälkeen ei enää suoriteta vuosikatsastuksia.

 

Uusi jäsen.

Jos tuot uuden veneesi vesillelaskettuna kerhon laituripaikalle, sen rungonkatsastus suoritetaan telakointikaudella 2022-23.

Katsastaja voi halutessasi tulla katsomaan veneesi varustusta ja antamaan neuvoja, mutta se ei ole SPV:n sääntöjen mukainen katsastus. Laituripaikkaoikeutesi säilyy, mikäli rungon katsastus suoritetaan ennen seuraavaa vesillelaskua.