Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavaan vuoden kesäkuun loppuun. Katsastettu vene merkitään kotiseuran venerekisteriin. Ainoastaan katsastetuilla veneillä on oikeus seuran venepaikkaan sekä oikeus käyttää seuransa lippua! Katsastukset tehdään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusjärjestelmän mukaisesti.

Kerhon katsastajat ovat myös valmiina vastaamaan katsastusta koskeviin kysymyksiin.

Kerholla on tällä hetkellä kuusi koulutettua katsastajaa, joilla on voimassa oleva katsastuslupa. Koulutamme uusia katsastajia Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastuskursseilla tarpeen vaatiessa, asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä katsastuspäällikköön.

Veneen katsastus jaetaan runkokatsastukseen ja vuosikatsastukseen

  • Runkokatsastus tehdään joka viides vuosi eli silloin kun venetodistuksen katsastusmerkintäsarake on täynnä sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Runkokatsastuksessa tarkastetaan veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit sekä moottori. Veneen tulee tällöin olla maissa.
  • Vuosikatsastus suoritetaan joka vuosi kun vene on täysin varusteltu ja vesillä. Siinä tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. Varmistathan, että veneestäsi löytyy kaikki vaadittavat varusteet katsastushetkellä!

Katsastukset suoritetaan Otsolahdessa torstaisin klo 18 alkaen (2.5.2019 poikkeuksellisesti vasta klo 19). Varsinaisina katsastusaikoina suoritetut katsastukset ovat maksuttomia. Katsastuksesta muualla kuin Otsolahdessa peritään matkakulukorvaus.

Katsastuksiin ilmoittaudutaan nettisvuilla olevan kalenterin kautta. Ilmoittautuminen on auki katsastuspäivänä klo 17 saakka. Jälkikäteen voi tarpeen vaatiessa ilmoittautua kerhon toimistossa olevalle listalle katsastuspäivänä klo 18. Katsastukset pyritään tekemään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Katsastus on pakollinen TaVK venepaikalla oleville veneille. Viimeinen katsastuspäivä on to. 18.6.2019.  Sen jälkeen katsastuksesta peritään hallituksen päättämä maksu (100€ vuonna 2019). Tällaisesta katsastuksesta on etukäteen sovittava jonkun katsastajan kanssa. 30.9.2019 jälkeen ei enää suoriteta katsastuksia.